გაქვთ შეკითხვები? მოგვწერეთ:
+ 995 (571) 90 39 68
+995 (571)90 39 68
agencium_call
ჩვენ ვმუშაობთ: 24/7

ეკოტურიზმი

მდგრადი ტურიზმის მნიშვნელობის აღიარებამ საფუძველი ჩაუყარა ეკოტურიზმის
ცნების აღმოცენებას და მის გავრცელებას მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ეკოტურიზმი
ტურიზმის სეგმენტის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია, რომელიც ძირითადად
ბუნების დაცვასა და შენარჩუნებასთან კავშირში მყოფ მოგზაურობას გულ...

აგროტურიზმი საქართველოში

      აგროტურიზმი, როგორც ტურიზმის დამოუკიდებელი მიმართულება XX
საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპის კონტინენტზე ჩამოყალიბდა.ამ
მიმართულებით ჩამოყალიბდა ლიდერ ქვეყნები: იტალია, შვეიცარია, ხორვატია,
კვიპროსი და საბერძნეთი.გარკვეულწილად ...

ტურიზმი და COVID-19

კორონა ვირუსი და ტურიზმი

საქართველოში ნახევარ მილიონზე მეტი ადამიანია, პირდაპირ თუ ირიბად, ამ სფეროდან მიღებულ შემოსავალზე დამოკიდებული. წლების განმავლობაში ეს სფერო იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი საქართველოს ეკონომიკაში . ხალხი იმედის თვალით უყურებდა ტურიზმის სფეროში მიმდინარე მოვლენებს და...